Skip to content

Založba


ZRC SAZU

Slovenija

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
Novi trg 2
1000 Ljubljana

http://www.zrc-sazu.si/


Vse knjige založbe 136


Zofka Kveder: Zbrano delo, 4. knjiga
18,99
Zofka Kveder
Zbrano delo, 4. knjiga
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 3. knjiga
18,99
Vladimir Truhlar
Zbrano delo, 3. knjiga
Georges-Louis Leclerc de Buffon,Pierre-Louis Moreau de Maupertuis,Denis Diderot: Razsvetljenske interpretacije narave.
16,99
Georges-Louis Leclerc de Buffon,Pierre-Louis Moreau de Maupertuis,Denis Diderot
Razsvetljenske interpretacije narave.
Jasna Fakin Bajec,Oto Luthar: Kras in Brkini
8,99
Jasna Fakin Bajec,Oto Luthar
Kras in Brkini
Ferdo Gestrin: Svet pod Krimom
16,99
Ferdo Gestrin
Svet pod Krimom
Valerija Babij,Janez Balažic,Milan Bidovec,Helena Dobrovoljc,Ivanka Huber,Miha Jeršek,Jasmina Litrop,Oto Luthar,Goran Miloševič,Miha Pavšek,Jelka Pšajd,Mateja Ratej,Klaudija Sedar,Valentina Smej Novak,Dušan Šarotar: Prekmurje
16,99
Valerija Babij,Janez Balažic,Milan Bidovec,Helena Dobrovoljc,Ivanka Huber,Miha Jeršek,Jasmina Litrop,Oto Luthar,Goran Miloševič,Miha Pavšek,Jelka Pšajd,Mateja Ratej,Klaudija Sedar,Valentina Smej Novak,Dušan Šarotar
Prekmurje
Andrej Gogala: Čebele Slovenije
12,99
Andrej Gogala
Čebele Slovenije
Benčin Rok: Okna brez monad
13,99
Benčin Rok
Okna brez monad
Kos Dušan: Ljubezen, greh in kazen
18,99
Kos Dušan
Ljubezen, greh in kazen
Karl Kastl, Miha Preinfalk, Angelika Hribar, Rok Stergar, Miha Šimac: Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 / Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866
13,99
Karl Kastl, Miha Preinfalk, Angelika Hribar, Rok Stergar, Miha Šimac
Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 / Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866
France Pibernik: Ivan Hribovšek
8,99
France Pibernik
Ivan Hribovšek
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 1. knjiga
8,99
Vladimir Truhlar
Zbrano delo, 1. knjiga
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 2. knjiga
8,99
Vladimir Truhlar
Zbrano delo, 2. knjiga
Miran Jarc: Zbrano delo, 1. knjiga
8,99
Miran Jarc
Zbrano delo, 1. knjiga
Miran Jarc: Zbrano delo, 2. knjiga
8,99
Miran Jarc
Zbrano delo, 2. knjiga
France Pibernik: Anton Vodnik
8,99
France Pibernik
Anton Vodnik
Ivan Hribovšek: Zbrano delo
8,99
Ivan Hribovšek
Zbrano delo
France Balantič: Zbrano delo
13,99
France Balantič
Zbrano delo
Zofka Kveder: Zbrano delo, 2. knjiga
13,99
Zofka Kveder
Zbrano delo, 2. knjiga
Zofka Kveder: Zbrano delo, 3. knjiga
13,99
Zofka Kveder
Zbrano delo, 3. knjiga
Janez Dular,Marjana Tomanič-Jevremov: Ormož
1,99
Janez Dular,Marjana Tomanič-Jevremov
Ormož
Brigita Jamnik,Aleš Smrekar,Borut Vrščaj: Vrtičkarstvo v Ljubljani
1,99
Brigita Jamnik,Aleš Smrekar,Borut Vrščaj
Vrtičkarstvo v Ljubljani
Franci Petek: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
1,99
Franci Petek
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Anton Velušček (ur.): Spaha
1,99
Anton Velušček (ur.)
Spaha
Janez Dular: Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
1,99
Janez Dular
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
Janez Nared: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
1,99
Janez Nared
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Tadej Slabe: Jamske skalne oblike. Sled razvoja slovenskih kraških jam
1,99
Tadej Slabe
Jamske skalne oblike. Sled razvoja slovenskih kraških jam
Andrej Gaspari (ur.): Zalog pri Verdu / Zalog near Verd
1,99
Andrej Gaspari (ur.)
Zalog pri Verdu / Zalog near Verd
Sneža Tecco Hvala: Magdalenska gora
1,99
Sneža Tecco Hvala
Magdalenska gora
Ivan Turk (ur.): Divje babe I
1,99
Ivan Turk (ur.)
Divje babe I
Rok Ciglič,Drago Perko,Matija Zorn (ur.): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012
1,99
Rok Ciglič,Drago Perko,Matija Zorn (ur.)
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012
Zvezdana Modrijan,Tina Milavec: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu / Late Antique Fortified Settlement Tonovcov grad pri Kobaridu
1,99
Zvezdana Modrijan,Tina Milavec
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu / Late Antique Fortified Settlement Tonovcov grad pri Kobaridu
Slavko Ciglenečki,Zvezdana Modrijan,Tina Milavec: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu / Late Antique Fortified Settlement Tonovcov grad pri Kobaridu
1,99
Slavko Ciglenečki,Zvezdana Modrijan,Tina Milavec
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu / Late Antique Fortified Settlement Tonovcov grad pri Kobaridu
Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]: Glossarium Vindicum
1,99
Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]
Glossarium Vindicum
Jana Horvat,Andreja Dolenc Vičič: Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological Sites of Ptuj
1,99
Jana Horvat,Andreja Dolenc Vičič
Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological Sites of Ptuj
Žiga Kokalj,Krištof Oštir: Vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije v luči pokrovnosti, izdelane s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat
1,99
Žiga Kokalj,Krištof Oštir
Vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije v luči pokrovnosti, izdelane s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat
Nika Razpotnik Visković: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
1,99
Nika Razpotnik Visković
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Mateja Breg Valjavec: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
1,99
Mateja Breg Valjavec
Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Martin Knez: Paleoekološke značilnosti apnencev v okolici Škocjanskih jam
1,99
Martin Knez
Paleoekološke značilnosti apnencev v okolici Škocjanskih jam
Janja Žitnik Serafin (urednica),Marjan Drnovšek,Damir Josipovič,Aleksej Kalc,Marko Klavora,Metka Lokar,Urška Strle: Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora
1,99
Janja Žitnik Serafin (urednica),Marjan Drnovšek,Damir Josipovič,Aleksej Kalc,Marko Klavora,Metka Lokar,Urška Strle
Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora
Nadja Zupan Hajna: Nepopolno raztapljanje karbonatnih kamnin v kraških jamah Slovenije
1,99
Nadja Zupan Hajna
Nepopolno raztapljanje karbonatnih kamnin v kraških jamah Slovenije
Miha Pavšek (urednik),Janez Markošek,Jaka Ortar,Miha Pavšek,Aleš Poredoš,Manca Volk Bahun,Klemen Volontar: Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji
1,99
Miha Pavšek (urednik),Janez Markošek,Jaka Ortar,Miha Pavšek,Aleš Poredoš,Manca Volk Bahun,Klemen Volontar
Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji
Miha Preinfalk (ur.): Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem
1,99
Miha Preinfalk (ur.)
Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem
Helena Seražin: Vile na Goriškem in Vipavskem od 16. do 18. stoletja
1,99
Helena Seražin
Vile na Goriškem in Vipavskem od 16. do 18. stoletja
Andrej Pleterski: Nevidna srednjeveška Evropa
1,99
Andrej Pleterski
Nevidna srednjeveška Evropa
Urška Rajgelj: Med samouresničitvijo in družbenimi pričakovanji
1,99
Urška Rajgelj
Med samouresničitvijo in družbenimi pričakovanji
Blaž Komac,Matija Zorn,Miha Pavšek,Polona Pagon (ur.): Od razumevanja do upravljanja
4,99
Blaž Komac,Matija Zorn,Miha Pavšek,Polona Pagon (ur.)
Od razumevanja do upravljanja
Boris Čok: V siju mesečine
1,99
Boris Čok
V siju mesečine
Blaž Komac,Matija Zorn: Pobočni procesi in človek
4,99
Blaž Komac,Matija Zorn
Pobočni procesi in človek
Benjamin Štular: Mali grad
1,99
Benjamin Štular
Mali grad
Maja Milčinski: Mali slovar azijskih filozofij
1,99
Maja Milčinski
Mali slovar azijskih filozofij
Barbara Šterbenc Svetina,Matija Godeša (ur.): Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc
1,99
Barbara Šterbenc Svetina,Matija Godeša (ur.)
Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc
Barbara Šterbenc Svetina,Petra Kolenc,Matija Godeša (ur.): Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910
1,99
Barbara Šterbenc Svetina,Petra Kolenc,Matija Godeša (ur.)
Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910
Uroš Horvat: Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
1,99
Uroš Horvat
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Oto Luthar: Po robovih spomina
0,00
Oto Luthar
Po robovih spomina
Boško Čušin (ur.): Natura 2000 v Sloveniji, rastline
1,99
Boško Čušin (ur.)
Natura 2000 v Sloveniji, rastline
Maja Topole: Mirnska dolina
1,99
Maja Topole
Mirnska dolina
Petra Kolenc: Katalog knjižnice dr. Henrika Tume
1,99
Petra Kolenc
Katalog knjižnice dr. Henrika Tume
Jerneja Fridl: Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
1,99
Jerneja Fridl
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Oto Luthar,Martin Pogačar: Dežela senc
0,00
Oto Luthar,Martin Pogačar
Dežela senc
Metoda Kokole,Vojislav Likar,Peter Weiss (ur.): Historični seminar 4
4,99
Metoda Kokole,Vojislav Likar,Peter Weiss (ur.)
Historični seminar 4
Mimi Urbanc,Primož Pipan (ur.): Climalptour [slovenska]
0,00
Mimi Urbanc,Primož Pipan (ur.)
Climalptour [slovenska]
Janez Nared,David Bole,Matej Gabrovec,Nika Razpotnik Visković,Maruša Goluža,Matjaž Geršič,Petra Rus: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
1,99
Janez Nared,David Bole,Matej Gabrovec,Nika Razpotnik Visković,Maruša Goluža,Matjaž Geršič,Petra Rus
Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Drago Perko: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Drago Perko
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Milan Natek,Drago Perko: 50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Milan Natek,Drago Perko
50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Andrej Pleterski: Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled
1,99
Andrej Pleterski
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled
Matija Zorn,Blaž Komac: Zemeljski plazovi v Sloveniji
1,99
Matija Zorn,Blaž Komac
Zemeljski plazovi v Sloveniji
Aleš Smrekar: Zavest ljudi o pitni vodi
1,99
Aleš Smrekar
Zavest ljudi o pitni vodi
Aleš Smrekar,Drago Kladnik: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
1,99
Aleš Smrekar,Drago Kladnik
Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Helena Dobrovoljc: Slovenska teorija jezikovne naravnosti
1,99
Helena Dobrovoljc
Slovenska teorija jezikovne naravnosti
Anton Velušček (ur.): Resnikov prekop
1,99
Anton Velušček (ur.)
Resnikov prekop
Janez Nared (ur.): Razvojni izzivi Slovenije
1,99
Janez Nared (ur.)
Razvojni izzivi Slovenije
Marjan Ravbar: Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
1,99
Marjan Ravbar
Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Janez Nared,Drago Perko (ur.): Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
1,99
Janez Nared,Drago Perko (ur.)
Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
Nika Razpotnik Visković,Mimi Urbanc,Janez Nared: Prostorska in razvojna vprašanja Alp
1,99
Nika Razpotnik Visković,Mimi Urbanc,Janez Nared
Prostorska in razvojna vprašanja Alp
Nataša Gregorič Bon: Prostori neskladij
1,99
Nataša Gregorič Bon
Prostori neskladij
Jani Kozina: Prometna dostopnost v Sloveniji
1,99
Jani Kozina
Prometna dostopnost v Sloveniji
Mimi Urbanc: Pokrajinske predstave o slovenski Istri
1,99
Mimi Urbanc
Pokrajinske predstave o slovenski Istri
Lučka Ažman Momirski,Drago Kladnik: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
1,99
Lučka Ažman Momirski,Drago Kladnik
Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Drago Kladnik: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
1,99
Drago Kladnik
Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
Irena Rejec Brancelj,Aleš Smrekar,Drago Kladnik (ur.): Podtalnica Ljubljanskega polja
1,99
Irena Rejec Brancelj,Aleš Smrekar,Drago Kladnik (ur.)
Podtalnica Ljubljanskega polja
Janez Dular,Irena Šavel,Sneža Tecco Hvala: Oloris
1,99
Janez Dular,Irena Šavel,Sneža Tecco Hvala
Oloris
Jana Horvat,Alma Bavdek: Okra / Ocra
1,99
Jana Horvat,Alma Bavdek
Okra / Ocra
Matija Zorn,Blaž Komac,Rok Ciglič,Miha Pavšek (ur.): Neodgovorna odgovornost
1,99
Matija Zorn,Blaž Komac,Rok Ciglič,Miha Pavšek (ur.)
Neodgovorna odgovornost
Tatjana Čelik,Rudi Verovnik,Stanislav Gomboc,Mojmir Lasan: Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)
1,99
Tatjana Čelik,Rudi Verovnik,Stanislav Gomboc,Mojmir Lasan
Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)
Drago Perko: Morfometrija površja Slovenije
1,99
Drago Perko
Morfometrija površja Slovenije
Mimi Urbanc: Kulturne pokrajine v Sloveniji
1,99
Mimi Urbanc
Kulturne pokrajine v Sloveniji
Aleš Smrekar,Bojan Erhartič,Mateja Šmid Hribar: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
1,99
Aleš Smrekar,Bojan Erhartič,Mateja Šmid Hribar
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Anton Velušček (ur.): Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era
1,99
Anton Velušček (ur.)
Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era
Rožle Bratec Mrvar,Lukas Birsak,Jerneja Fridl,Drago Kladnik,Jurij Kunaver: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
1,99
Rožle Bratec Mrvar,Lukas Birsak,Jerneja Fridl,Drago Kladnik,Jurij Kunaver
Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
Blaž Komac,Matija Zorn,Rok Ciglič: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
1,99
Blaž Komac,Matija Zorn,Rok Ciglič
Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
Janez Dular,Sneža Tecco Hvala: Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi / South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age
1,99
Janez Dular,Sneža Tecco Hvala
Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi / South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age
Anton Velušček (ur.): Hočevarica
1,99
Anton Velušček (ur.)
Hočevarica
Aleš Smrekar,Drago Kladnik: Gnojišča na Ljubljanskem polju
1,99
Aleš Smrekar,Drago Kladnik
Gnojišča na Ljubljanskem polju
Mateja Ferk,Uroš Stepišnik: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
1,99
Mateja Ferk,Uroš Stepišnik
Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
Bojan Erhartič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
1,99
Bojan Erhartič
Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Marjan Ravbar,David Bole: Geografski vidiki ustvarjalnosti
1,99
Marjan Ravbar,David Bole
Geografski vidiki ustvarjalnosti
Marjan Ravbar,Jani Kozina: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
1,99
Marjan Ravbar,Jani Kozina
Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
Blaž Komac,Karel Natek,Matija Zorn: Geografski vidiki poplav v Sloveniji
1,99
Blaž Komac,Karel Natek,Matija Zorn
Geografski vidiki poplav v Sloveniji
Drago Perko,Matija Zorn (ur.): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010
1,99
Drago Perko,Matija Zorn (ur.)
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010
Marjan Čeh,David Hladnik,Marko Krevs,Drago Perko,Tomaž Podobnikar,Nika Razpotnik,Zoran Stančič,Matija Zorn (ur.): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008
1,99
Marjan Čeh,David Hladnik,Marko Krevs,Drago Perko,Tomaž Podobnikar,Nika Razpotnik,Zoran Stančič,Matija Zorn (ur.)
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008
Drago Perko,Janez Nared,Marjan Čeh,David Hladnik,Marko Krevs,Tomaž Podobnikar,Radoš Šumrada (ur.): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006
1,99
Drago Perko,Janez Nared,Marjan Čeh,David Hladnik,Marko Krevs,Tomaž Podobnikar,Radoš Šumrada (ur.)
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006
Maja Topole: Geografija občine Moravče
1,99
Maja Topole
Geografija občine Moravče
Vlado Matevski,Andraž Čarni,Mitko Kostadinovski,Petra Košir,Urban Šilc,Igor Zelnik: Flora in vegetacija makedonske stepe / Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe / Flora i vegetacija na makedonskata stepa
1,99
Vlado Matevski,Andraž Čarni,Mitko Kostadinovski,Petra Košir,Urban Šilc,Igor Zelnik
Flora in vegetacija makedonske stepe / Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe / Flora i vegetacija na makedonskata stepa
Damir Josipović: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
1,99
Damir Josipović
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
Matija Zorn: Erozijski procesi v slovenski Istri
1,99
Matija Zorn
Erozijski procesi v slovenski Istri
Majda Stanovnik: Slovenski literarni prevod (1550–2000)
1,99
Majda Stanovnik
Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Miha Pavšek: Snežni plazovi v Sloveniji
1,99
Miha Pavšek
Snežni plazovi v Sloveniji
David Bole,Franci Petek,Marjan Ravbar,Peter Repolusk,Maja Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
1,99
David Bole,Franci Petek,Marjan Ravbar,Peter Repolusk,Maja Topole
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Janez Nared,Damjan Kavaš: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
1,99
Janez Nared,Damjan Kavaš
Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
Andrej Perdih (ur.): Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktober 2008
1,99
Andrej Perdih (ur.)
Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktober 2008
Janez Nared,Drago Perko,Marjan Ravbar,Andrej Horvat,Marko Hren,Luka Juvančič,Ivo Piry,Borut Rončević (ur.): Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj
1,99
Janez Nared,Drago Perko,Marjan Ravbar,Andrej Horvat,Marko Hren,Luka Juvančič,Ivo Piry,Borut Rončević (ur.)
Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj
David Bole: Ekonomska preobrazba slovenskih mest
1,99
David Bole
Ekonomska preobrazba slovenskih mest
Borut Toškan (ur.): Drobci ledenodobnega okolja / Fragments of Ice Age Environments
1,99
Borut Toškan (ur.)
Drobci ledenodobnega okolja / Fragments of Ice Age Environments
Maja Andrič (ur.): Dolgoročne spremembe okolja 1
1,99
Maja Andrič (ur.)
Dolgoročne spremembe okolja 1
Blaž Komac: Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
1,99
Blaž Komac
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Matej Gabrovec,David Bole: Dnevna mobilnost v Sloveniji
1,99
Matej Gabrovec,David Bole
Dnevna mobilnost v Sloveniji
Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
1,99
Aleš Smrekar
Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
Krištof Oštir: Daljinsko zaznavanje, satelitski posnetki, interpretacija, tehnologija
1,99
Krištof Oštir
Daljinsko zaznavanje, satelitski posnetki, interpretacija, tehnologija
Jerneja Fridl,Drago Kladnik,Milan Orožen Adamič,Drago Perko,Mimi Urbanc (ur.): Atlant
1,99
Jerneja Fridl,Drago Kladnik,Milan Orožen Adamič,Drago Perko,Mimi Urbanc (ur.)
Atlant
Nataša Gregorič Bon,Jaka Repič,Alenka Janko Spreizer: (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja
1,99
Nataša Gregorič Bon,Jaka Repič,Alenka Janko Spreizer
(Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja
Benjamin Štular,Mateja Belak: Grobišče župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
1,99
Benjamin Štular,Mateja Belak
Grobišče župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
Katarina Keber,Katarina Šter (ur.): Historični seminar 6
0,00
Katarina Keber,Katarina Šter (ur.)
Historični seminar 6
Oto Luthar (ur.): Državljanski dnevnik
0,00
Oto Luthar (ur.)
Državljanski dnevnik
Jernej Mlekuž: ABC migracij
0,00
Jernej Mlekuž
ABC migracij
Tanja Petrović (ur.): Ugrabljena ljubezen / Oteta ljubav / Abducted Love
Tanja Petrović (ur.)
Ugrabljena ljubezen / Oteta ljubav / Abducted Love
Ana Hofman,Oto Luthar (ur.): Zvoki in okusi druge Slovenije
0,00
Ana Hofman,Oto Luthar (ur.)
Zvoki in okusi druge Slovenije
Janja Žitnik Serafin (ur.): Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko
0,00
Janja Žitnik Serafin (ur.)
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko
Marina Lukšič-Hacin,Mirjam Milharčič Hladnik,Mitja Sardoč: Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo
0,00
Marina Lukšič-Hacin,Mirjam Milharčič Hladnik,Mitja Sardoč
Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo
Mirjam Milharčič Hladnik: IN-IN
0,00
Mirjam Milharčič Hladnik
IN-IN
Eva Klemenčič,Urška Štremfel: Nacionalna in mednarodna perspektiva izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi
0,00
Eva Klemenčič,Urška Štremfel
Nacionalna in mednarodna perspektiva izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi
Aleš Smrekar (ur.): Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici
0,00
Aleš Smrekar (ur.)
Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici
Katarina Šter,Mojca Žagar Karer (ur.): Historični seminar 9
Katarina Šter,Mojca Žagar Karer (ur.)
Historični seminar 9
Katarina Keber,Luka Vidmar (ur.): Historični seminar 8
0,00
Katarina Keber,Luka Vidmar (ur.)
Historični seminar 8
Mojca Ravnik: Borovo gostüvanje v Predanovcih
0,00
Mojca Ravnik
Borovo gostüvanje v Predanovcih
Katarina Šter,Mojca Žagar Karer (ur.): Historični seminar 7
0,00
Katarina Šter,Mojca Žagar Karer (ur.)
Historični seminar 7