Skip to content

Založba


Pedagoška fakulteta

Slovenija

Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

http://www.pef.uni-lj.si/


Vse knjige založbe 46


Roman Makše: Objekti / Prazno / Gledalec
6,99
Roman Makše
Objekti / Prazno / Gledalec
Irena Lesar: O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu
3,99
Irena Lesar
O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu
Slavko Gaber, Veronika Tašner: Prihodnost šole v družbah dela brez dela
3,99
Slavko Gaber, Veronika Tašner
Prihodnost šole v družbah dela brez dela
Milena Mileva Blažić: Mladinski klasiki
17,99
Milena Mileva Blažić
Mladinski klasiki
Maja Burian: Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne
6,99
Maja Burian
Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne
Elizabeta Mojca Jenko, Milena Mileva Blažić: Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru
14,99
Elizabeta Mojca Jenko, Milena Mileva Blažić
Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru
Mija M. Klemenčič Rozman: Sami po moč
11,99
Mija M. Klemenčič Rozman
Sami po moč
Milena Mileva Blažić: Skriti pomeni pravljic
17,99
Milena Mileva Blažić
Skriti pomeni pravljic
Matej Sande, Mina Paš, Simona Šabić, Klara Nahtigal: Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji
6,99
Matej Sande, Mina Paš, Simona Šabić, Klara Nahtigal
Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji
Barbara Sicherl Kafol: Izbrana poglavja iz glasbene didaktike
5,99
Barbara Sicherl Kafol
Izbrana poglavja iz glasbene didaktike
Alenka Kobolt: Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov
6,99
Alenka Kobolt
Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov
Bojan Dekleva, Špela Razpotnik: Čefurji so bili rojeni tu
9,99
Bojan Dekleva, Špela Razpotnik
Čefurji so bili rojeni tu
Špela Razpotnik: Preseki odvečnosti
4,99
Špela Razpotnik
Preseki odvečnosti
Špela Razpotnik, Bojan Dekleva: Na cesti
9,99
Špela Razpotnik, Bojan Dekleva
Na cesti
Vida Manfreda Kolar: Razvoj pojma število pri predšolskem otroku
7,99
Vida Manfreda Kolar
Razvoj pojma število pri predšolskem otroku
Sonja Žorga: Modeli in oblike supervizije
9,99
Sonja Žorga
Modeli in oblike supervizije
Anja Mikič ... et al.: Cirkuška pedagogika
7,99
Anja Mikič ... et al.
Cirkuška pedagogika
Tatjana Devjak, Alenka Polak: Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju
4,99
Tatjana Devjak, Alenka Polak
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju
Irena Hočevar Boltežar: Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora
7,99
Irena Hočevar Boltežar
Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora
John Locke: Nekaj misli o vzgoji
12,99
John Locke
Nekaj misli o vzgoji
Tatjana Devjak: Pravila in vzgojno delovanje šole
4,99
Tatjana Devjak
Pravila in vzgojno delovanje šole
Milena Mileva Blažić: Pedagoške buče
4,99
Milena Mileva Blažić
Pedagoške buče
Mojca Juriševič: Učna motivacija in razlike med učenci
4,99
Mojca Juriševič
Učna motivacija in razlike med učenci
Alenka Kobolt ... et al.: Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi
12,99
Alenka Kobolt ... et al.
Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi
Helena Smrtnik Vitulić: Spoznavanje otrok v razredu
4,99
Helena Smrtnik Vitulić
Spoznavanje otrok v razredu
Karmen Pižorn: Skladnja angleškega jezika
4,99
Karmen Pižorn
Skladnja angleškega jezika
Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Majda Plestenjak: Alternativni vzgojni koncepti
7,99
Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Majda Plestenjak
Alternativni vzgojni koncepti
Marcela Batistič Zorec: Teorije v razvojni psihologiji
4,99
Marcela Batistič Zorec
Teorije v razvojni psihologiji
Alenka Kobolt, Sonja Žorga: Supervizija
9,99
Alenka Kobolt, Sonja Žorga
Supervizija
Alenka Kobolt: Metode in tehnike supervizije
4,99
Alenka Kobolt
Metode in tehnike supervizije
Milena Blažić: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem
4,99
Milena Blažić
Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem
Horst Coblenzer, Franz Muhar: Dih in glas
9,99
Horst Coblenzer, Franz Muhar
Dih in glas
Janez Vogrinc: Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju
7,99
Janez Vogrinc
Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju
Nada Turnšek: Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji
7,99
Nada Turnšek
Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji
Matej Sande, Bojan Dekleva, Alenka Kobolt, Špela Razpotnik, Darja Zorc-Maver: Socialna pedagogika
4,99
Matej Sande, Bojan Dekleva, Alenka Kobolt, Špela Razpotnik, Darja Zorc-Maver
Socialna pedagogika
Janez Krek,Tatjana Hodnik Čadež, Janez Vogrinc, Barbara Sicherl Kafol,Tatjana Devjak: Učitelj v vlogi raziskovalca
12,99
Janez Krek,Tatjana Hodnik Čadež, Janez Vogrinc, Barbara Sicherl Kafol,Tatjana Devjak
Učitelj v vlogi raziskovalca
Slavko Gaber, Ljubica Marjanovič Umek: Študije (primerjalne) neenakosti
7,99
Slavko Gaber, Ljubica Marjanovič Umek
Študije (primerjalne) neenakosti
Irena Lesar: Šola za vse?
14,99
Irena Lesar
Šola za vse?
Alenka Kobolt: Supervizija in koučing
14,99
Alenka Kobolt
Supervizija in koučing
Lev S. Vigotski: Mišljenje in govor
14,99
Lev S. Vigotski
Mišljenje in govor
Metka Kuhar, Špela Razpotnik: Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji
12,99
Metka Kuhar, Špela Razpotnik
Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji
Vida Manfreda Kolar, Barbara Sicherl Kafol, Darja Skribe Dimec: Specialne didaktike
9,99
Vida Manfreda Kolar, Barbara Sicherl Kafol, Darja Skribe Dimec
Specialne didaktike
Milena Mileva Blažić: Branja mladinske književnosti
9,99
Milena Mileva Blažić
Branja mladinske književnosti
Etta Wilken: Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom
9,99
Etta Wilken
Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom
John Dewey: Šola in družba
9,99
John Dewey
Šola in družba
Pierre Bourdieu: Homo academicus
17,99
Pierre Bourdieu
Homo academicus