Skip to content

Založba


Zavod Rakmo

Slovenija

RAKMO, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje raziskovanje in založništvo
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana


Vse knjige založbe 5


Iršič, Marko: Mediacija: pomoč pri razreševanju konfliktov
2,49
Iršič, Marko
Mediacija: pomoč pri razreševanju konfliktov
Iršič, Marko: Conflict competence: understanding, assessing and improving the ability to deal with conflicts
5,99
Iršič, Marko
Conflict competence: understanding, assessing and improving the ability to deal with conflicts
Iršič, Marko: Introduction to Interpersonal Conflict Resolution
2,49
Iršič, Marko
Introduction to Interpersonal Conflict Resolution
Iršič, Marko: Umetnost obvladovanja konfliktov
4,99
Iršič, Marko
Umetnost obvladovanja konfliktov
Iršič, Marko: Communication Wellness: new standards for quality communication in organizations
9,99
Iršič, Marko
Communication Wellness: new standards for quality communication in organizations